RAKENNUTTAMINEN

Podeco Oy on tilaajan edunvalvoja, joka hoitaa rakennushankkeesi rakennuttamispalvelut juuri siinä laajuudessa missä työn tilaajana sen haluat. Tehtäväkuvaus ja –laajuus sovitaan aina hankekohtaisesti.

VALVONTA

Teemme rakennuttajille ja rakennusliikkeille rakennustyön valvontaa sekä asiantuntijapalveluita sovitussa laajuudessa.

KIINTEISTÖKEHITYS

Teemme tonttien ja kiinteistöjen omistajille kiinteistökehityspalveluita aina hankesuunnittelusta kohteen luovutukseen saakka.

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä yritysten, kaupunkien, asunto-osakeyhtiöiden, rakennusliikkeiden, valtakunnallisten ketjujen ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

LIIKEPAIKAT, TONTIT, KIINTEISTÖT, KÄYTTÄJÄT

Etsimme eri yhteistyökumppaneille asuin, liike- ja kauppapaikkoja yhteisesti sovituin kriteerein Vaasasta ja muista kasvukeskuksista Suomessa. Kauttamme tontin tai kiinteistön omistaja voi löytää kohteelleen kiinteistösijoittajan, käyttäjän tai rakentajan.