YRITYS

Toimitusjohtaja Marko Potka, RAP.
Potkalla on yli 15 vuoden kokemus rakennuttamisesta, projektinjohdosta ja urakoinnista.

Toimistomme sijaitsee Vaasassa, josta käsin työtä tehdään Vaasan ja Seinäjoen talousalueilla. Valtakunnallisia hankkeita tehdään kaikkialle Suomeen. Hoidamme projekteja pienistä muutostöistä isoihin liikerakennuksiin toimien tilaajan luotettavana kumppanina hankkeen alusta loppuun saakka.

ONNISTUNEEN PROJEKTIN KULMAKIVIÄ:

Onnistuneessa hankkeessa täytyy olla määrätietoinen ja ammattitaitoinen rakennuttaja tai tämän palkkaama projektipäällikkö.

Hankkeen suunnittelijoiksi tulee valita kohteen vaatimukset huomioiden riittävät taidot ja tiedot omaavat ammattilaiset, joilla on kokemusta vastaavista kohteista ja ratkaisuista.

Hankesuunnittelu on hankkeen tärkein työvaihe. Hankesuunnittelussa määritetään tilaajan tarpeet, toteutuksen kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatu- ja palvelutasovaatimukset. Hankesuunnitteluvaiheessa lukittuu toteuttamisen kannalta tärkeimmät ja kalleimmat ratkaisut.

Hankkeen urakkamuodosta riippumatta urakoitsijoiksi on valittava alan osaajat, joiden kapasiteetti, laadullinen osaaminen ja toimintatavat sopivat työn kokoon ja vaativuuteen. Työmaaorganisaatiolla on oltava riittävä kokemus ja ammattitaito kohteen toteuttamiseksi.

Töiden sujuvan etenemisen varmistamiseksi kaikkien hankkeen osapuolten on pysyttävä sovituissa aikatauluissa. Aikataulua ohjataan ja tarkastetaan välitavoitteilla ja deadline:lla.

Laadun varmistus ja viimeistelyn tasoa varmistetaan riittävällä detaljitason suunnittelulla, työn ennakkosuunnittelulla sekä malliasennuksilla. Rakennustyön valvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa yhdessä urakoitsijan kanssa, että valitut materiaalit, työmenetelmät ja olosuhteet ovat oikeita ja niillä saavutetaan haluttu lopputulos.

Hankkeen etenemiseksi aikataulussa, halutussa kustannusraamissa ja haluttuun laatuun vaatii kaikilta osapuolilta ammattitaitoa, ammattiylpeyttä, yhteistyötä ja sitoutumista.