BYGGHERRESKAP

Podeco Oy är beställarens intressebevakare som sköter om byggherreskapsservice för ditt byggnadsprojekt precis till den grad du önskar. För varje projekt ingår vi avtal om uppdragsbeskrivning och –omfattning.

ÖVERVAKNING

Vi erbjuder byggare, byggnadsföretag samt byggherrar övervakning av byggnadsarbete samt experttjänster i överenskommen omfattning.

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi erbjuder tomt- och fastighetsägare samt investerare fastighetsutveckling och byggherreskapsservice allt från projektplaneringsskedet till överlåtelse av objektet.

SAMARBETE

Vi samarbetar med privatpersoner, företag, byggnadsföretag, fastighetsinvesterare, butiker och butikskedjor. Genom oss kan tomtägaren hitta en byggherre för objektet. Byggaren eller fastighetsinvesteraren kan via oss hitta en användare för sitt objekt eller för tomten som skall bebyggas.

TOMTER, FASTIGHETER, ANVÄNDARE

Ta kontakt!