Skip to main content

KIINTEISTÖKEHITYS PROJEKTINJOHTO RAKENNUTTAMINEN VALVONTA KOSTEUDENHALLINTA TYÖTURVALLISUUS

Podeco Oy on tilaajan edunvalvoja, joka hoitaa uudis- ja korjaushankkeiden rakennuttamispalvelut siinä laajuudessa missä työn tilaajana sen haluat.

Teemme rakennustyön valvontaa ja asiantuntijapalveluita. Toimimme hankkeissa kosteudenhallintakoordinaattorina ja tilaajan työturvallisuuskoordinaattorina. Tehtävät sovitaan hankekohtaisesti.

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä yritysten, asunto-osakeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden, kaupunkien, rakennusliikkeiden, kiinteistösijoittajien, kauppojen ja kauppaketjujen kanssa.

ONNISTUNEEN PROJEKTIN KULMAKIVIÄ

Onnistuneessa hankkeessa täytyy olla määrätietoinen ja ammattitaitoinen rakennuttaja tai tämän palkkaama projektijohtaja. Suunnittelijoiksi tulee valita kohteen vaatimukset huomioiden riittävät tiedot ja taidot omaavat ammattilaiset, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista.

Hankesuunnittelu on hankkeen tärkein työvaihe. Hankesuunnittelussa määritetään tilaajan tarpeet, toteutuksen kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatu- ja palvelutasovaatimukset. Hankesuunnitteluvaiheessa lukittuu toteuttamisen kannalta tärkeimmät ja kalleimmat ratkaisut.

Urakoitsijoiksi on valittava alan osaajat, joiden kapasiteetti, laadullinen osaaminen sekä toimintatavat sopivat työn kokoon ja vaativuuteen. Työmaaorganisaatiolla on oltava riittävä kokemus ja ammattitaito.

Töiden sujuvan etenemisen varmistamiseksi kaikkien hankkeen osapuolten on pysyttävä sovituissa aikatauluissa. Aikataulua ohjataan välitavoitteilla.

Laadun ja viimeistelyn taso varmistetaan riittävällä detaljitason suunnittelulla ja malliasennuksilla.

Hankkeen etenemiseksi aikataulussa, halutussa kustannusraamissa, haluttuun laatuun vaatii kaikilta osapuolilta ammattitaitoa, ammattiylpeyttä, yhteistyötä ja sitoutumista.