Skip to main content

Tillförlitlig och oberoende expertis för dina byggprojekt

Podeco Oy

Projektledning och byggherreverksamhet sedan år 2014.

Verkställande direktör Marko Potka, RAP.

Potka har mera än 20 års erfarenhet av byggherreverksamhet, projektledning och entreprenader.

Projektledning och utveckling i Vasa, Seinäjoki, Karleby. Koncept byggherreverksamhet rikstäckande

Vårt kontor ligger i Vasa, och därifrån jobbar vi ofta med projekt i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Våra projekt är allt från små ändringsarbeten till stora affärs- och köpcentrumsprojekt. Podeco har fungerat som en tillförlitlig partner till beställaren och som projektledare i många bostads-, affärs-, kontors-, omsorgs-, daghems- och industriprojekt.

Vi kan utföra jobb i hela landet. Podeco har handhaft byggherreverksamheten vid byggandet av affärslokaler för Finlands största privata kedja som tillhandahåller laboratorietjänster och tjänster för diagnostisk avbildning. För kedjan planerades och utfördes verksamhetsställen i flera städer i Finland, från Kotka till Sodankylä.

Historia

Före Marko Potka grundade eget företag gjorde han en karriär inom projektledningsentreprenader som gällde stora projekt i huvudstadsregionen, och han har fungerat som byggherre för en internationell affärskedja i Finland och som nyckelperson i Vasa för ett bolag som är börsnoterat i Finland. Även dessa projekt medförde mycket ansvar och erfarenhet.

Tjänster

Samarbete

Referenser