Skip to main content

FASTIGHETSUTVECKLING – PROJEKTLEDNING – BYGGHERREVERKSAMHET – ÖVERVAKNING – FUKTHANTERING – ARBETSSÄKERHET

Podeco Oy är beställarens intressebevakare, och tillhandahåller byggherretjänster för nybyggen och reparationsprojekt i den omfattning som du önskar som beställare.

Vi övervakar byggarbete och tillhandahåller experttjänster samt fungerar som fukthanteringskoordinator för projekt och som beställarens arbetssäkerhetskoordinator. För ett projekt ingås en överenskommelse om uppgifterna.

SAMARBETE

Vi samarbetar med företag, bostadsaktiebolag, försäkringsbolag, städer, byggföretag, fastighetsinvesterare, butiker och butikskedjor.

HÖRNSTENAR I ETT LYCKAT PROJEKT

För att ett projekt ska lyckas krävs en målmedveten och yrkeskunnig byggherre eller en projektledare som byggherren anställt. Planerarna ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för objektet i fråga, och erfarenhet av motsvarande projekt.

Projektplaneringen är den viktigaste fasen i ett projekt. I projektplaneringen definieras beställarens behov, kostnads- och tidtabellsramar samt kvalitets- och servicenivåkrav. I projektplaneringsfasen fastställer man de lösningar som är det viktigaste och dyraste i utförandet.

De entreprenörer som väljs ska ha expertis i branschen, och de ska ha kapacitet, kompetens och förfaringssätt som är lämpliga för arbetets omfattning och krav. Byggarbetsplatsen ska ha en organisation som är tillräckligt erfaren och yrkeskunnig.

För att säkerställa att arbetet löper smidigt ska alla parter i projektet hålla de avtalade tidtabellerna. Tidtabellen innehåller mellanetapper.

En hög nivå på kvaliteten och finishen säkerställs genom tillräckligt detaljerad planering och modellinstallationer.